Role uzytkowników Wordpress

Role użytkowników w WordPressie

Role użytkowników zostały wprowadzone w WordPressie w celu lepszego zarządzania uprawnieniami poszczególnych osób. Takie rozwiązanie sprawdza się wszędzie tam, gdzie stronę współtworzy wielu autorów. Można zastosować wtedy hierarchię podobną do tej występującej w tradycyjnych wydawnictwach, gdzie redaktorzy piszą artykuły, ale nie decydują, czy i kiedy ukażą się one na stronie.

 

Role użytkowników WordPress

 

Subskrybent to użytkownik, który może zalogować się do swojego panelu i zarządzać swoim profilem, na przykład zmieniając hasło logowania. Ma również możliwość komentowania wpisów na blogu. Nie ma za to możliwości pisania i edycji nowych wpisów, oraz nie ma dostępu do funkcji administracyjnych.

 

Współpracownik posiada wszystkie uprawnienia subskrybenta, ale ma także możliwość pisania własnych wpisów. Nie może natomiast publikować wpisów na stronie, oraz tworzyć nowych kategorii. Nie ma on również możliwości dodawania plików (na przykład zdjęć) do wpisu. Treści napisane przez współpracownika są przechowywane w postaci Szkiców, a decyzję o ich publikacji podejmuje Administrator, lub Redaktor. Współpracownik ma oczywiście możliwość edycji i kasowania swoich wpisów.

 

Autor to kolejna rola w hierarchii WordPressa. Posiada wszystkie uprawnienia współpracownika, ale może sam decydować o publikacji własnych wpisów. Autor może także usuwać własne wpisy ze strony nawet jeśli zostały już opublikowane. Ma on możliwość dodawania plików do biblioteki mediów. Autor może zobaczyć komentarze nawet jeśli nie zostały one jeszcze zatwierdzone, ale nie może ich moderować, akceptować i kasować.

 

Redaktor może dodawać, edytować i kasować wpisy, również w przypadku, kiedy nie jest ich autorem. Redaktor posiada uprawnienia moderatora komentarzy – może je zatwierdzać i kasować. Może również zarządzać kategoriami, tagami, biblioteką mediów i wszystkimi elementami na stronie związanymi z treścią.

 

Administrator to osoba stojąca najwyżej w strukturze użytkowników WordPressa. Jest to rola najczęściej zarezerwowana dla właściciela strony. Posiada możliwości pozostałych użytkowników, ale może również zarządzać stroną instalując wtyczki oraz motywy. Administrator może dodawać i kasować użytkowników, oraz zmieniać ich hasła. Nadając innym uprawnienia administratora należy brać pod uwagę, że może on zmienić i usunąć konto innego administratora. Jako użytkownik o największych możliwościach, administrator nie powinien być wykorzystywany do codziennych czynności, na przykład pisania wpisów, a ilość użytkowników o takich uprawnieniach powinien być ograniczony do minimum.

Należy także wspomnieć o roli Super Administratora, która jest dostępna w przypadku zarządzania siecią stron (WordPress Multisite).

 

Zmiana uprawnień użytkowników.

 

role użytkowników WordPress

Domyślnie możliwości użytkowników są przypisane im na stałe, ale można dostosować je do swoich potrzeb przy użyciu odpowiedniej wtyczki. Jest to przydatne, jeśli chcemy rozszerzyć, lub ograniczyć uprawnienia użytkownika. Wtyczki, które oferują taką możliwość to na przykład Capability Manager Enhanced lub User Role Editor.